AKTYWNY SAMORZĄD 2022

W roku 2022 można składać wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego oraz utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera, lub wózka elektrycznego. Wnioski można składać od 1 marca do końca sierpnia.

W tym roku podobnie jak w poprzednim, wnioski będzie można składać również przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) po uprzednim założeniu Profilu Zaufanego.

Maksymalna kwota dofinansowania zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego wynosi 7.500 zł. Wymagany udział własny wynosi 25% ceny brutto.

W przypadku zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł. Wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto.

W tym roku, tak jak w latach poprzednich, można będzie składać wnioski o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka elektrycznego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3.500 zł.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie PFRON pod poniższym linkiem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Zachęcamy Państwa do jak najszybszego składania wniosków. Służymy również pomocą przy wypełnianiu wniosków i zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.